Pro povinné

Přišli jste na to, že je na Vás vedena exekuce na našem úřadě?
V případě, že se jedná o novou exekuci, máte dvě možnosti. První možností je zaplatit exekuci v 30 denní lhůtě ke splnění vymáhané povinnosti, kde čerpáte benefit za včasné splacení ve formě polovičních hotových výdajů soudního exekutora a poloviční odměny soudního exekutora. V případě, že nemůžete svůj dluh uhradit jednorázově v 30 denní lhůtě ani poté, což platí i pro starší exekuce, musíte využít druhou možnost a co nejrychleji kontaktujte exekutorský úřad s návrhem splátkového kalendáře, abyste předešli nepříznivým následkům exekuce. Pamatujte ovšem, že domluvení splátkového kalendáře neznamená automaticky, že soudní exekutor nebude exekuci dále provádět.

Jakým způsobem lze hradit exekuci?

  • Převodem na účet úschovy soudního exekutora nebo vložením na účet č. 1018367032/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Osobně v sídle úřadu soudního exekutora v úředních hodinách
  • Poštovní poukázkou typu A

Pro platby ze zahraničí:
Nezapomínejte, že aby mohla být platba správně přiřazena k Vaší exekuci, je potřeba uvést správný variabilní symbol. Variabilní symbol je spisovou značkou Vaší exekuce za písmenky EX  bez lomítka (příklad: Vaše spisová značka je 216 EX 1/18, tudíž variabilním symbolem je 118).

Jak kontaktovat exekutorský úřad?
Pro kontakt s exekutorským úřadem můžete použít telefonické spojení, email, datovou schránku, kontaktní formulář či se můžete osobně dostavit na sídlo úřadu. Pamatujte ovšem, že Vaše případné dotazy budou vyřizovány v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny se věnujeme dalším činnostem spojených s fungováním úřadu.
Aby byl kontakt s úřadem co nejjednodušší, připravte si, prosím Vaše osobní údaje a spisovou značku exekuce. Začíná vždy 216 EX (ve spisech po Mgr. Pýchové 082 EX), většinou se nachází v pravém horním rohu všech dokumentů.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close