Rodinný dům v obci Stachy

Okres: Jihočeský
Kraj: Prachatice
Datum konání: 06.01.2021 10:00 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 2.414.000,- Kč
Vyvolávací cena: 1.609.334,- Kč
Základní info: Rodinný dům v obci Stachy
Dražební jistota: 250.000,-  Kč
Nejnižší podání: 1.609.334,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 4/09
Popis nemovitosti: Pozemek parc.č. 522/4 o výměře 500 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení. Na pozemku se nachází stavba bez č.p. – rodinný dům. Dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 2000. Základy jsou železobetonové izolované. Konstrukce objektu je zděná. Tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová se dvěma sedlovými vikýři. Střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: perlinka, lepidlo, štuk a zateplení pláště je z polystyrenu. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Vchodové dveře jsou plastové. Podlahová plocha byla odvozena ze zastavěné plochy ze satelitních snímků podle katastru nemovitostí a činí 116 m2. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Podle veřejně dostupných zdrojů- geoportál Jihočeského kraje, mapa technické infrastruktury – je zde pouze přípojka el.energie. Zdrojem vody je pravděpodobně studna, odpady jsou pravděpodobně svedeny do jímky. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad. Stav rodinného domu je velmi dobrý.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá – přímo u objektu. K objektu náleží dřevěná kolna.

Dům je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně – rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná – nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná – nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení – nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití – nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady – nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty – nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close