Pozemky v obci Sedlec u Kutné Hory

Okres: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
Datum konání: 16.03.2022 10:30 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 610 000 Kč
Vyvolávací cena: 406 667 Kč
Základní info: Pozemky v obci Sedlec u Kutné Hory
Dražební jistota: 80 000 Kč
Nejnižší podání: 406 667 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 299/08
Popis nemovitosti: Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 676/8 – orná půda, pozemku p.č. 685/5 – ostatní plocha, pozemku p.č. 706/9 – orná půda, pozemku p.č. 751/2 – orná půda a pozemku p.č. 752/5 – ostatní plocha, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora. Pozemky p.č. 676/8 a p.č. 685/5 jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 685/7 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dále bylo zjištěno, že na části pozemku p.č. 676/8 se nachází trasa nadzemního vedení. Pozemek p.č. 706/9 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 705 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení. Pozemky p.č. 751/2 a p.č. 752/5 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí  zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close