Dům v obci Ošelín

Okres: Tachov
Kraj: Plzeňský
Datum konání: 29.06.2021 10:00 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 640.000,- Kč
Vyvolávací cena: 426.667,- Kč
Základní info: Dům v obci Ošelín
Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 426.667,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 87/20
Popis nemovitosti: Předmětem dražby je nemovité věc sestávající z pozemku p.č. St. 32 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ošelín, č.e. 2, rod. rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 32), a pozemku p.č. 47 – zahrada, vše v k.ú. Ošelín, obec Ošelín, okres Tachov. Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou) Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ošelín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ošelín č.e. 2, 349 01 Ošelín. Parkování je možné ve na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1084/21 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Ošelín, č.p. 36, 349 01 Ošelín. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a pravděpodobně na vlastní kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze  uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Na zadní obytnou část rodinného domu vzadu navazuje hospodářský objekt ze smíšeného

zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Před oceňovaným objektem,

při pravé hranici pozemku (pohled z příjezdové komunikace), se nachází vedlejší stavba

smíšené konstrukce s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Za touto dále je

situována přízemní stodola ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou plechovou

krytinou.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

– oplocení – drátěné pletivo na zděných sloupcích

– opěrná zídka – kamenná

– opěrná zídka – betonová

– venkovní schody – dřevěné

– studna

– přípojky IS

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close