1/3 pozemků v obci Vlašim

Okres: Benešov
Kraj: Středočeský
Datum konání: 08.04.2020 9:30 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 43.000,- Kč
Vyvolávací cena: 28.667,- Kč
Základní info: 1/3 pozemků v obci Vlašim
Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 28.667,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 11/08
Popis nemovitosti: Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1688/1 – orná půda, v k.ú. Domašín, obec Vlašim, okres Benešov, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close