1/2 zahrady v obci Žitenice

Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Datum konání: 27.09.2022 11:00 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 150.000,- Kč
Vyvolávací cena: 100.000,-Kč
Základní info: 1/2 zahrady
Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 100.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 197/08-105
Popis nemovitosti: Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci – pozemku p.č. 1488/1 – zahrada, v k.ú. Žitenice, obec Žitenice, okres Litoměřice, který je situován v okrajové, odlehlé, zastavěné části obce Žitenice. Pozemek je situován ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 529 – ostatní plocha (k.ú. Skalice u Žitenice), který je ve vlastnictví: Obec Žitenice, Pohořanská 118, 411 41 Žitenice a dále přes pozemek p.č. 1594 – zahrada, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem a přes pozemek p.č. 1487/1 – trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Žitenice, Pohořanská 118, 411 41 Žitenice.

Dle informací ČSÚ v obci Žitenice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Na pozemku se nachází stavba – jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou provizorní krytinou a z části PVC, která je součástí pozemku.

Dle platného územního plánu obce Žitenice je pozemek zahrnut v plochách jako: „NZ.1 – plochy zemědělské – zahrady a sady“. Informace získány z WWW stránek obce Žitenice

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení a stromoví ovocného charakteru.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close