1/2 pozemků v obci Chřibská

Okres: Děčín
Kraj: Ústecký
Datum konání: 16.03.2022 10:00 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 132 000 Kč
Vyvolávací cena: 88 000 Kč
Základní info: 1/2 pozemků v obci Chřibská
Dražební jistota: 10 000 Kč
Nejnižší podání: 88 000 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 22/09
Popis nemovitosti: Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitém majetku zapsaném na LV č. 934 v katastrálním území Dolní Chřibská, v obci Chřibská, okres Děčín. Jde o pozemky parc. č. 484/2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, o výměře 1128 m2 a parc. č. 845 – ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 357 m2.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close