Podíl o velikosti 1/4 na lesích, orné půdě a trvalém travní porostu v Trhové Kamenici

Okres: Chrudim
Kraj: Pardubický
Datum konání: 23.10.2019 10:00 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 443 800 Kč
Vyvolávací cena: 295 867 Kč
Základní info: Podíl o velikosti 1/4 na lesích, orné půdě a trvalém travní porostu v Trhové Kamenici
Dražební jistota: 60 000 Kč
Nejnižší podání: 295 867 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek 1
Znalecký posudek 2
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 42/14
Popis nemovitosti: I) Pozemky p.č. 3005, p.č. 3007 a p.č. 3019
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 3005 – orná půda, pozemku p.č. 3007 – ostatní plocha a pozemku
p.č. 3019 – trvalý travní porost, vše LV č. 835 v k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice,
okres Chrudim, které jsou situovány v centrální části katastrálního území.
Pozemky p.č. 3005 a p.č. 3007 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné
komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na
části pozemku p.č. 3007 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 3019 je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky
obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny
plevelného charakteru.
II) Pozemky p.č. 597, p.č. 598, p.č. 599 a p.č. 399
Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 597 –
lesní pozemek, pozemku p.č. 598 – lesní pozemek a pozemku p.č. 599 – lesní pozemek, vše LV
č. 224 v k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice, okres Chrudim a dále Ideální
spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci – pozemku p.č. 399 – lesní pozemek, LV č. 835 v
k.ú. Trhová Kamenice, obec Trhová Kamenice, okres Chrudim.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close