Lesy v obci Želeč u Tábora

Okres: Tábor
Kraj: Jihočeský
Datum konání: 23.10.2019 9:30 hod
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 50 200 Kč
Vyvolávací cena: 33 467 Kč
Základní info: Lesy v obci Želeč u Tábora
Dražební jistota: 8 000 Kč
Nejnižší podání: 33 467 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 15/10
Popis nemovitosti: Lesní pozemky p.č. 462/2 a 463/1 se nacházejí v lesním komplexu Kozlov a jsou od sebe odděleny okresní silnící ze Želče do Rybovy Lhoty.
Na p.č. 462/2 se nacházejí:
– 2 holiny o výměře 1.800 m2, vzniklé po úmyslné mýtné těžbě provedené již před rokem 2012. Holiny jsou celoplošně zarostlé borůvkovou s pomístným náletem víceleté břízy a jednotlivými staršími smrky a duby z podrostu pod původním mýtným porostem. Před novým zalesněním je potřeba náletové dřeviny odstranit.
– na ploše 2.100 m2 se nachází prořídlá smrková tyčovina až slabá kmenovina vzniklá z ponechaného podrostu pod vytěženou mýtnou borovicí
– Na zbytku plochy v severní části parcely na ploše 1.072 m2 zůstal po vytěžení silné borovice slabší smrk a na konci parcely na ploše 200 m2 silné původní dubyNa p.č. 463/1 se nachází:
Na celé ploše 1.619 m2 stará holina vzniklá před rokem 2012. Holina je celoplošně zarostlá borůvkou, pomísntě ostružníkem, krušinou, jeřábem a břízou. Jednotlivě po provedené mýtné těžbě zůstaly košaté smrky z podrostu. Před zalesněním je nutno plochu vyčistit od plevelných keřů a odstranit košaté smrky.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close