1/5 pozemků v obci Brodce

Okres: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
Datum konání: 27.11.2019 10.00
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 71 000 Kč
Vyvolávací cena: 47 334 Kč
Základní info: 1/5 pozemků v obci Brodce
Dražební jistota: 8 000 Kč
Nejnižší podání: 47 334 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 61/03
Popis nemovitosti: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl
ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 145 – zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba: Brodce, č.p. 185, prům. obj (stavba stojí na pozemku p.č. St.
145), pozemku p.č. 1167/2 – zahrada a pozemku p.č. 1170/1 – orná půda, vše v k.ú. Brodce
nad Jizerou, obec Brodce, okres Mladá Boleslav.
Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt č.p. 185 již
neexistuje. Z původního objektu jsou na pozemku jen zbytky stavební suti a torzo původní
vedlejší stavby. Předmětem vyhodnocení (v obvyklé hodnotě) jsou tedy pozemky p.č. St. 145,
p.č. 1167/2 a p.č. 1170/1.
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. St. 145 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 1167/2 – zahrada
a pozemku p.č. 1170/1 – orná půda, vše v k.ú. Brodce nad Jizerou, obec Brodce, okres Mladá
Boleslav, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Brodce. Pozemky tvoří
jednotný funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné,
veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1255/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.
Dle informací ČSÚ v obci Brodce je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro,
hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Brodce (zveřejněného na aktuálních www stránkách
obce) jsou pozemky vedeny v plochách:
– p.č. St. 145/1 – plochy stávající „ plochy zahrad s obytným objektem“
– p.č. 1167/2 – plochy stávající „plochy zahrad“
– p.č. 1170/1 – plochy stávající „ plochy travních porostů.“

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close