1/2 rodinného domu v obci Zdiby

Okres: Praha – východ
Kraj: Středočeský
Datum konání: 27.11.2019 11.00
Místo konání: www.okdrazby.cz
Cena stanovená znaleckým posudkem: 980 000 Kč
Vyvolávací cena: 654 334 Kč
Základní info: 1/2 rodinného domu v obci Zdiby
Dražební jistota: 150 000 Kč
Nejnižší podání: 654 334 Kč
Minimální příhoz: 3 000 Kč
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Usnesení o odročení dražby
Další usnesení
Spisová značka: 216 EX 152/10
Popis nemovitosti: Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do
nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Zdiby, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice K Holosmetkům č.p. 68, 250 66
Zdiby. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu, a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na
pozemku p.č. 153/1, a přes pozemek p.č. 143/2, které jsou ve vlastnictví: Obec Zdiby, Průběžná 11, Veltěž, 25066 Zdiby. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Zdiby je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným
předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se
zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close